Gyros-Bratwurst

mediterrane Bratwurstspezialität

statt 1,59€/100g

100g