Gyros-Bratwurst

mediterrane Bratwurstspezialität

statt 1,69€/100g

100g